• Шүдэлбэр эмчилгээ
    Сүүлийн үед Монголд хэрэглэгдэж эхэлж байгаа MINISTAR аппаратны тухай
    Нүүр ам судлалын согог заслын салбар нь эрчимтэйгээр хөгжин, жил бүр хүний ажлыг хөнгөвчилсөн шинэ техник технологиуд нээлтээ хийсээр байна. Үүний дагуу богино хугацаанд чанартай сайн шүдэлбэр хийх боломжтой MINISTAR аппаратны тухай товчхон мэдээ хүргэж байна.
    2020-02-10 10:29