• Сургалт
  Шүдний гажиг заслын “MEAW technique” сургалт болно
  2019 оны 12-р сарын 14-18-ны өдрүүдэд шүдний гажиг заслын “MEAW technique” сургалт болно. Нийт 5 өдрийн лекц, гардан дадлагын сургалтанд бахь дагалдана. Холбоо барих утас: 9100-0698
  2019-11-28 21:45
  “Нүүр амны эмчилгээнд 4 ба 6 гарын үйл ажиллагаа, багажны ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, эмнэлгийн ажилтаны ёс зүй” сэдэвт сургалт болно
  2019 оны 12-р сарын 13-ы өдөр НАСС-н 305 тоот өрөөнд “Нүүр амны эмчилгээнд 4 ба 6 гарын үйл ажиллагаа, багажны ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, эмнэлгийн ажилтаны ёс зүй” сэдэвт сургалт болно
  2019-11-27 12:42
  “Амь тэнссэн үеийн амилуулах тусламж” сэдэвт сургалтанд хамрагдах шүдний эмнэлгүүдийн хуваарь гарлаа
  Сургалтанд хамрагдах нийт шүдний эмнэлгүүдийг жагсаалтаар группд хуваан, сургалтанд хамруулах хуваарь гарсан тул хуваарьтай танилцан, сургалтанд эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдээ бүрэн хамруулна
  2019-10-30 08:18
  Гажиг заслын эмчилгээний оношилгоо ба авагддаг зэмсэг (Анхан шат) сургалт болно
  АУ доктор Г.Ганжаргал багш 2019 оны 11-р сарын 01-ээс 07-ы өдрүүдэд Гажиг заслын эмчилгээний оношилгоо ба авагддаг зэмсэг (Анхан шат) сургалт зохион байгуулах гэж байна.
  2019-10-28 22:14