• Сургалт
  “Амь тэнссэн үеийн амилуулах тусламж” сэдэвт сургалтанд хамрагдах шүдний эмнэлгүүдийн хуваарь гарлаа
  Сургалтанд хамрагдах нийт шүдний эмнэлгүүдийг жагсаалтаар группд хуваан, сургалтанд хамруулах хуваарь гарсан тул хуваарьтай танилцан, сургалтанд эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдээ бүрэн хамруулна
  2019-10-30 08:18
  Гажиг заслын эмчилгээний оношилгоо ба авагддаг зэмсэг (Анхан шат) сургалт болно
  АУ доктор Г.Ганжаргал багш 2019 оны 11-р сарын 01-ээс 07-ы өдрүүдэд Гажиг заслын эмчилгээний оношилгоо ба авагддаг зэмсэг (Анхан шат) сургалт зохион байгуулах гэж байна.
  2019-10-28 22:14