Calcimol LC/Voco/Germany (гэрлийн эмчилгээний жийргэвч )
100 ₮
Зарласан: 06-May-2016, 0:31 AM
Огноо:
Хаяг:
Зарласан: Ароно ХХК (Профайль)
    
341210
Заалт : кальцийн гидроксид агуулсан, үрэвслийн эсрэг,нянгийн эсрэг үйлчлэлтэй. гэрлээр хатуурдаг, рентгенд тодордог, зөөлцийг амьдаар хадгалахад хэрэглэдэг зуурмаг. Зуурмагийг хөндийн ёроолоор 1 мм зузаантай жигд тавьж гэрлээр 20 сек шарна. Calcimol LC - нь eugenol-той зохицдоггүй. Давуу тал : - цаг хэмнэсэн - зөөлцийг хамгаалдаг - хүчилд тэсвэртэй - хоёрдогч тугалмайн үүслийг идэвхжүүлдэг
Зарын дугаар: 810
avatar