MS Sway ашиглан бэлтгэсэн материалыг хэрхэн унших вэ?
01-Apr-2016 251 0

Манай сайт web browser болон гар утас, iPad төхөөрөмж дээр мэдээллийг уншихад дөхөмтэй болгох зорилгоор эмнэлзүйн томоохон хэмжээний материалыг MSway программ ашиглаж бэлтгэж байгаа болно.

Сүүлийн үеийн гар утас болон web browser-үүд өөртөө Reader Mode буюу материалыг уншихад дөхөм болгох нэмэлт хэрэгсэлийг агуулах болсон болоч ихэнх Reader Mode-ууд зөвхөн текстийг ялгаж аваад зургийг үзүүлдэггүй сул талтай байдаг. Харин MS Sway программаар бэлтгэсэн материалыг гар утас, web browser алин дээрч томруулан зураг үзүүлэнтэйгээр яг ном уншиж байгаа мэт үзэх боломж олгодгоороо давуу талтай юм.

Та уг материалыг томруулж үзэхдээ материалын баруун дээд буланд байх Fullscreen товчийг дарна

 

Үүний дараа материал дараах байдалд шилжиж уншихад эвтэйхэн болно.

Уншиж дуусаад та баруун дээд буланд байх Fullscreen товчийг дахин дарах эсвэл keyboard-ынхаа Esc товчийг дарж Fullscreen хэлбэрийг буцааж жижгэрүүлнэ.

 

 

 


Tag:Shud.mn

Бусад мэдээлэл:
avatar