Мэргэжлийн зэргийн шалгалтын хууль, эрх зүйн чиглэлээр унших материалын жагсаалт
26-Sep-2014 4.0 0

Мэргэжлийн зэргийн шалгалтын хууль, эрх зүйн
чиглэлээр унших материалын жагсаалт

1.    Ариун цэврийн тухай хууль
2.    Авлигын эсрэг хууль
3.    Дархлаажуулалтын тухай хууль
4.    Донорын тухай хууль
5.    Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль
6.    Тамхины хяналтын тухай хууль
7.    Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн тухай хууль
8.    Эрүүл мэндийн тухай хууль
9.    Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай
10.    Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ
11.    Хүний дархлал хомсдлын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдлоос сэргийлэх тухай

Эдгээр хуулийг дараах сайтаас уншиж болно.
www.moh.mn
www.legalinfo.mn


2013 оны мэргэжлийн зэргийн шалгалтын
онол, дадлагын шалгалтын хуваарь

    Шалгалт
1. Сургалт                  2013.05.03           НАССургууль                 15.00
2. Онолын шалгалт     2013.05.07          Арслантай гүүрний
                                                            зүүн талын Эрүүл           9.00
                                                            мэндийн хөгжлийн
                                                            төв
3. Дадлагын шалгалт  Нүүр Амны Эмчилгээ
                                  Нүүр Амны Мэс Засал                5-р сарын 9-14
                                  Нүүр Амны Согог                        хооронд
                                  Гажиг Засал                                зарлана
                                  Сувилахуй


Tag:шалгалт, Зэргийн шалгалт

Бусад мэдээлэл:


avatar