Монгол Улсад Нүүр Амны Мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсэний 50 жилийн ойн баярын хурал
26-Sep-2014 0.0 0


Tag:үйл явдал, НАСС, МШМХ, тэмдэглэлт баяр, конференц

Бусад мэдээлэл:


avatar