2016 оны 01 сарын 26 өдрийн сургалтын гэрчилгээ гарсан тул ирж авна уу
30-Mar-2016 0.0 0

“ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛАХ, ЭМНЭЛ ЗҮЙН ПРАКТИКТ ХЭРЭГЛЭГДЭХ РЕНТГЕН ОНОШЛОГООНЫ ТУХАЙ” сэдэвт 2016 оны 01 сарын 26 өдрийн Монголын Шүдний Мэргэжилтэний Холбоо болон НМХГазартай хатарсан сургалтанд хамрагдсан эмч нар гэрчилгээгээ НАСС-ийн 308 тоот өрөөнөөс ирж авна уу.


Tag:MDA, МШМХ

Бусад мэдээлэл:


avatar