Фото мэдээлэл

Magazine
23-Jan-2017Magazine
Нүүр ам судлалын салбарын шинжлэх ухаан, боловсролын мэдээллийн Shud Magazine {Online} сэтгүүлийн 2017 оны 01-р сарын 11 дахь дугаар бэлэн болж захиал...
16-Jan-2017Magazine
Нүүр ам судлалын салбарын шинжлэх ухаан, боловсролын мэдээллийн Shud Magazine {Digital} сэтгүүлийн 2017 оны 01-р сарын 10 дахь дугаар бэлэн болж захиа...
09-Jan-2017Magazine
Shud Magazine {Online} сэтгүүлийн 2017 оны 01-р сарын 9 дахь дугаар бэлтгэгдэн гарлаа...
28-Dec-2016Magazine
Shud Magazine {Online} 2016 оны 12-р сарын 8 дахь дугаар бэлэн болж цахим шуудангаар түгээгдэж эхэллээ. Оны төгсгөлийн дугаарыг бүрэн эхээр нь сайтад ...