Харилцах E-mail *:
Эмнэлгийн нэр *:
Эмнэлгийн байршил *:
Холбоо барих утас *:
Зарын гарчиг *:
Мэргэшлийн төрөл *:Хүйс *:
Мэргэжлийн ур чадвар *:
Дагалдах үзүүлэлт:
Ажлын байрны нөхцөл *:
Цалин *:
Урамшуулал *:
Бусад нөхцөл:

 

Анхааруулга


*-Тэмдэглэсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой

*-Эмнэлгийн нэрээ жинхэнээр нь бөглөөгүй тохиолдолд таны зарыг нийтлэхгүй болохыг анхаарна уу

*-"Шүдний эмнэлэг" "Эмнэлэг" "Баянголын эмнэлэг" зэрэг тодорхой нэр хаяггүй зарыг нийтлэхгүй

*-Зарын хүртээмжийг бодолцон өдөрт зөвхөн нэг зар нийтлэх тул таны оруулсан зар хүлээгдэж болзошгүй


 

Зааварчилгаа — Ажлын байрны зар нь өөр хоорондоо төстэй, нарийвчилал багатай зарууд дийлэнх байсан тул бид зар хүлээн авах формыг шинэчилсэн билээ. Ойлгомжгүй зүйл байвал та доор тавьсан жишээг харж бөглөнө үү

 

Загвар