Руанда хүүтэй хамт

342
0
Эвада эмнэлгийн захирал Б.Энхбаатар Африкийн Руанда улсад Олон улсын сайн дурын багт оролцон хүмүүнлэгийн ажил гүйцэтгээд ирлээ.
avatar