Эмнэлгүүд тулгамдсан асуудлаа хэлэлцэв-Зураг 4

89
0
Монгол улсын хэмжээнд Нүүр Ам Судлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй эмнэлгүүдийн өнөөгийн тулгамдсан асуудлууд сэдэвт эмч нарын бага хурал боллоо
avatar