Бруксизм

262
0
Бруксизм гэдэг нь шүдээ хавирах эмгэг юм. Хүмүүс ихэвчилэн унтаж байхдаа шүдээ хавирдаг бөгөөд түүнийг sleep bruxism гэдэг
avatar