Сургалт
Dr. Eugun Buga “Экстрим тахир сувгыг хялбархан эмчлэх” ба “Тахир сувгын хүндрэлийн давтан эмчилгээ” сэдэвт сургалт болно
Dr. Eugun Buga эмчийн “Экстрим тахир сувгыг хялбархан эмчилэх” болон “Тахир сувгын хүндрэлийн давтан эмчилгээ” сэдэвт сургалтын дэлгэрэнгүй хөтөлбөр гарлаа
2023-08-17