+ Эмчилгээ
Эмчилгээний өмнө
Шүдний эмч сонгохдоо юуг харгалзаж үзэх нь зөв бэ
Одонтофобиа буюу Шүдний эмчээс айх айдас, түүнийг хэрхэн даван туулах вэ? 
Шүдний эмчилгээний салбарт ашиглагддаг шүд дугаарлах тооллын системүүдийн тухай товчхон
Шүдний гажиг заслын эмч (Orthodontist)
Шүдний тулгуур эдийн эмч (Periodontist)
Шүдний сувгийн эмчилгээний эмч буюу Эндодонтын эмч
Эмчилгээний өмнөх айдас, айдсын шалтгаан, айдсыг хэрхэн дарах тухай
Шүдний эмчийн мэргэшлийн ялгааг мэдэх үү
Өвдөлтийн босго
Судлаачид шүдний эмнэлгээс айх айдас түгшүүрийн генетикийн үндсийг хайж оллоо
Шүдний эмнэлгээс айх айдас түгшүүр буюу Dental Anxiety ба Phobia гэж юу вэ?
Шүдний эмнэлэг, эмчээс айх айдас (Dentophobia)–ын талаар та юу мэдэж байх нь зүйтэй вэ?
Хүүхдийн шүдний эмч (Pediatric Dentist)
Шүдний эмчид очихоосоо өмнө хүүхдийг хэрхэн яаж тайвшруулах нь зүйтэй вэ?
Шүдний эмч нарын мэргэжил, мэргэшлийн ялгааг та мэдэх үү?
Шүдний эмнэлгээс айх айдас, айдсын шалтгаан, айдсыг дарах зарим үр нөлөөтэй аргууд
Шүдний эмчилгээний үед хөгжим сонсох нь сэтгэл зүйд хэрхэн нөлөөлдгийг судалсан судалгаа
Мэдээ алдуулалт

Мэдээ алдуулалт гэдэг нь өвдөлтийг намдаах болон айсан, түгшсэн өвчтөнийг тайвшруулах зорилгоор хийгддэг ажилбар юм. Шүдний эмчилгээний салбарт ерөнхий мэдээ алдуулалтаас илүү хэсгийн мэдээ алдуулалтыг ашигладаг. Хэсгийн мэдээ алдуулалт гэдэг нь шүдний эмчилгээний үед амны хөндийн тодорхой хэсгүүдийг мэдээ алдуулах зорилгоор хийгддэг бөгөөд хэсгийн мэдээ алдуулалтын үед өвчтөн бүрэн унталтын байдалд ордоггүй, ажилбараас хойш 2-3 цагийн дараа өөрөө аяндаа гардаг. 

Рентген

Рентген шинжилгээ гэдэг нь шүдний эмчилгээний салшгүй нэгэн чухал хэсэг юм. Рентген шинжилгээ нь угтаа бол оношлогооны зорилгоор хийгддэг ч мөн урьдчилан сэргийлэх үүрэгтэй. Учир нь ирээдүйд томоохон асуудал үүсгэж болох нөхцөл байдлыг рентген зургийн тусламжтайгаар олж илрүүлж болдог. Рентген цацраг гэдэг нь энергийн нэг төрөл бөгөөд эдийн дундуур нэвтрэхдээ нягт эдэд шингэж үлддэг. Шүд нь маш хатуу нягт бүтэцтэй тул рентген цацрагийг өөртөө маш сайн шингээн авч үлдэнэ. 

Ломбо

Шүд ломбодох гэдэг нь шүд цоорох өвчний улмаас цоорч гэмтсэн шүдний хэлбэр дүрс, үйл ажиллагааг нөхөн сэргээх ажилбар юм. Ломбоны материалын төрлүүд нь олон янз байх тул яг ямар төрлийн ломбо хийхээ шүдний эмч хийгдэх ажилбарын хугацаа, тухайн материалд харшилтай эсэх, үнэ өртөг зэргийг бодолцон сонголт хийдэг. 

 

Сийлант

Сийлант гэдэг нь бага араа, араа шүднүүдийн зажлах гадаргууд тавьж шүдний ховил хонхорыг нь битүүмжлэх зорилгоор хэрэглэдэг хуванцар материал юм. Шүдний ховил хонхорыг ийнхүү битүүмжилсэнээр тэнд нян үржих боломжгүй болж шүдийг цоорлоос урьдчилан сэргийлнэ. 

Сувгийн эмчилгээ

Шүдний сувгийн эмчилгээ гэдэг нь шүд цоорох өвчинд өртөн хүндэрсэн шүдийг авахын оронд эмчилж, нөхөн сэргээх арга юм. Энэ эмчилгээ нь халдварлагдсан эдүүдийг авах, шүдний хөндий, сурвалжийн сувгийг цэвэрлэж халдваргүйжүүлэх дараа нь ломбодох гэсэн ажилбаруудаас бүрдэнэ.

Шүд авах

Шүд цоорлын улмаас шүд бүтцээ алдаж гэмтсэн  ч түүнийг ломбоны материал, бүрээс болон бусад эмчилгээний аргачлалуудаар нөхөн сэргээж болно. Харин шүдийг ямар ч аргаар нөхөн сэргээхээс нэгэнт өнгөрсөн бол шүдийг авна. Шүд авах гэдэг нь шүдийг эрүүний ясан дахь оромноос нь сугалж гаргах явдал юм. 

Гажиг заслын эмчилгээ