Спортоор хичээллэх үед үүссэн шүдний гэмтлийг эмчлэн, 5 жилийн хугацаанд дагаж судалсан судалгаа

2020-02-18
Бусадтай хуваалцах