Шүд авалтын дараа түүшин яс, шүдний ормыг хэлбэржүүлэх alveoloplasty мэс ажилбарын тухай

2023-02-28
Бусадтай хуваалцах