Бидний судалгаагаар Монгол улсын хэмжээнд эцэг эхийн боловсролын түвшин өндөр эсвэл бага байгаагаас үл хамааран хүүхдийн шүдний өвчлөл өндөр үзүүлэлттэй байгаа нь тогтоогдсон

2023-03-20
Бусадтай хуваалцах