Уруул тагнайн сэтэрхий
Уруул ба тагнайн сэтэрхийн үед авах арга хэмжээ ба эмчилгээний талаар бид юу мэдэж байх шаардлагтай вэ?
Уруулын сэтэрхий гэдэг нь ямар нэгэн таагүй хүчин зүйлийн улмаас дээд уруул хооронд сэтэрч үүссэн эмгэгийг хэлэх бөгөөд АНУ-ын хэмжээнд гэхэд 700 төрөлт тутамд 1 хүүхдэд тохиолдож байна.
2023-02-28
Хүүхдийн уруул ба тагнайн сэтэрхий гэж юу вэ?
Уруулын сэтэрхий гэдэг нь ургийн эрхтэн тогтолцооны хэвийн өсөлт хөгжилтөнд сөргөөр нөлөөлөх таагүй хүчин зүйлийн улмаас дээд уруул хооронд сэтэрч үүссэн эмгэгийг хэлэх бөгөөд АНУ-ын хэмжээнд гэхэд 700 төрөлт тутамд 1 хүүхдэд тохиолдож байна.
2023-02-28