Төрөлхийн гажиг
Диастема буюу шүд хооронд завсартах эмгэг гэж юу вэ?
Диастема гэдэг нь хоёр болон түнээс дээш шүдний хооронд үүссэн зайг илэрхийлэх мэргэжлийн нэр томьёо юм.
2023-02-28
Хэлний богино хөвч ankyloglossia, шалтгаан, үр дагавар
Хэл нь амны хөндийн ёроолтой нарийхан туузан хэлбэртэй хөвчөөр холбогддог. Хэрэв энэхүү хэлний хөвч зузаан бөгөөд богинохон бол хэлний хөдөлгөөнд саад учруулдаг.
2023-02-28