Сүүлийн үед Монголд хэрэглэгдэж эхэлж байгаа MINISTAR аппаратны тухай

2020-02-10
Бусадтай хуваалцах