Хүүхдийн шүдний хүндэвтэр хэлбэрийн орсгой гажигийг эрт эмчлэх нь илүү үр дүнтэй

2023-02-28
Бусадтай хуваалцах