Хүүхдийн шүдний гажиг, нүүрний тэгш хэмийн алдагдал нь балчир насандаа өртсөн сэтгэлзүйн дарамт, стресстэй холбоотой байж магадгүй

2023-02-28
Бусадтай хуваалцах