Онцлог үеүүд / Жирэмсэн үеийн эрүүл ахуй

Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн амны хөндийн эрүүл мэндийн талаар анхаарал татах 4 асуудал

2020-07-21
Бусадтай хуваалцах