Онцлог үеүүд / Бага насны хүүхдийн эрүүл ахуй

Хүүхдийн шүдийг эмчлэхэд унтуулга мэдээ алдуулалт (sedation) хэрэглэх нь аюултай юу?

2020-07-21
Бусадтай хуваалцах