Онцлог үеүүд / Жирэмсэн үеийн эрүүл ахуй

Жирэмсний явцад шүдээ авхуулах нь аюултай юу?

2020-07-21
Бусадтай хуваалцах