Шүдээ хүч гаргаж дарж угаах нь зөв үү?

2020-07-21
Бусадтай хуваалцах