Зүрхний эмгэг үүсгэгч, үхэлд хүргэгч гол хүчин зүйлсийн нэг нь буйлны үрэвсэл болохыг та мэдэх үү?

2020-07-21
Бусадтай хуваалцах