Шүдний эмнэлгээс айх айдас түгшүүр буюу Dental Anxiety ба Phobia гэж юу вэ?

2020-07-21
Бусадтай хуваалцах