Шүдний гажиг заслын эмч (Orthodontist)

Шүдний гажигийг засах нь маш нарийн оношлогоо, тооцоолол шаарддаг тул ердийн ерөнхий мэргэжлийн нүүр амны эмч энэ ажилбарыг гүйцэтгэх боломжгүй юм. Иймд шүдний гажиг засах гажиг заслын ортодонт эмчийг төгсөлтийн дараах 2 жилийн сургалтаар бэлтгэж эрх олгодог. Эдгээр бэлтгэгдсэн мэргэжилтнүүд нь шүдний гажигийг оношлох, эмчилэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах чадвартай болж төгсдөг.

Ихэнх хүмүүсийн хувьд гажиг заслын эмчилгээнд зорьж ирэх болдог шалтгаан нь үйл ажиллагааны алдагдлаас илүү шүдний эгнээний гажигаас болж үүсэх нүүрний гоо сайхны алдагдал байдаг. Гажиг заслын эмчилгээний үр дүнд шүдний эгнээний гоо сайхан сэргээгдэхийн зэрэгцээгээр мөн үйл зүйн алдагдал нь буцан сэргэдэг.

Гажиг заслын эмчилгээ нь ихэнхдээ урт удаан хугацааны турш үргэлжилэх тул маш олон удаагийн ирэлт шаарддаг. Иймд гажиг заслын эмч сонгохдоо таны ажлын болон гэрийн ойролцоо байх хүрч очиход дөхөмтэй талыг харгалзан үзэх нь буруугүй.

Гажиг заслын эмчилгээ нь үндсэндээ өсвөр насны хүүхдэд зориулсан эмчилгээ гэж ихэнх хүмүүс ойлгодог ч өнөөдөр маш олон насанд хүрэгсэд гажиг заслын эмчилгээ хийлгэхээр эмнэлэгт хандаж байна. Хэдийгээр хүмүүс гаиг заслын эмчилгээний шүдэн дээр наасан төмөр брекетүүдээс болгоомжилж тээршаадаг ч өнөө үед тэдгээр нь шаазан болон циркон материалаар хийгддэг болсон тул шүднээс төдийлөн их ялгарч харагдахаа больсон байна.  

Бусад мэдээ

Шүдний гажиг заслын эмч (Orthodontist)
Шүдний гажигийг засах нь маш нарийн оношлогоо, тооцоолол шаарддаг тул ердийн ерөнхий мэргэжлийн нүүр амны эмч энэ ажилбарыг гүйцэтгэх боломжгүй юм. Иймд шүдний гажиг засах гажиг заслын ортодонт эмчийг төгсөлтийн дараах 2 жилийн сургалтаар бэлтгэж эрх олгодог. Эдгээр бэлтгэгдсэн мэргэжилтнүүд нь шүдний гажигийг оношлох, эмчилэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах чадвартай болж төгсдөг.
2020-07-24 17:25
Шүдний тулгуур эдийн эмч (Periodontist)
Зарим нүүр амны ерөнхий мэргэжлийн эмч өөрийн туршлагадаа үндэслэн буйл болон ясны эдийн зарим өвчнийг эмчилдэг боловч ерөнхийдөө олон улсын жишгээр бол энэ төрлийн нарийн мэргэжилтнүүдийг төгсөлтийн дараах 2-3 жилийн сургалтаар бэлтгэдэг.
2020-07-24 17:23
Шүдний сувгийн эмчилгээний эмч буюу Эндодонтын эмч
Энэ мэргэшлийн эмч нь шүдний доторх сувагт байрлах зөөлөн эдийг эмчилэх чиглэлээр ажилладаг. Олон улсын практикт баклаврын сургалт дүүргэсний дараа дахин 2 жил энэ чиглэлээр суралцаж байж эмчлэх эрхийн лиценз авдаг.
2020-07-24 17:21