Өвдөлтийн босго

 

Хүн болгон биед үүссэн ямар нэгэн шарх гэмтлийн улмаас өвдөлтийг мэдэрдэг. Гэсэн хэдий ч өвдөлтийн эрчим өвчтөн болгонд харилцан адилгүй байдаг. Баримжаагаар хүн амын бараг тал хувь нь шүд ломбодох энгийн ажилбарын үед ямар нэг өвдөлт мэдэрдэггүй.

Гэтэл нөгөө хагас нь шүд ломбодох үед үүсэх үл ялих өвдөлтийг ч тэсвэрлэж чаддаггүй. Хэрэв та өвдөлтөнд маш их тэвчээртэй бол өвдөлтийн босго өндөртэй гэсэн үг. Ийм бол та азтай байна гэсэн үг. Шүдний эмчилгээ төдийгүй биед учирч буй үл ялиг зүйлсийг ч та сүр болгож хүлээж авдаггүй гэсэн үг.

Хэрэв та тэвчээргүй бол өөрөөр хэлбэл өвдөлтийн босго намтай бол танд шүдний эмчилгээ хийхдээ дараах мэдээ алдуулах аргуудаас аль нэгийг нь заавал хэрэглэх шаардлагатай.


Олон жил ажилласан туршлагатай эмч бол анхны үзлэгээр тантай харилцан ярилцаж байх үедээ л таныг өвдөлтөнд хэр зэрэг мэдрэг болохыг мэдчих төдийгүй танд тохирох мэдээ алдуулалтыг хэдий нь бэлдчихсэн байдаг.

Бусад мэдээ

Шүдний гажиг заслын эмч (Orthodontist)
Шүдний гажигийг засах нь маш нарийн оношлогоо, тооцоолол шаарддаг тул ердийн ерөнхий мэргэжлийн нүүр амны эмч энэ ажилбарыг гүйцэтгэх боломжгүй юм. Иймд шүдний гажиг засах гажиг заслын ортодонт эмчийг төгсөлтийн дараах 2 жилийн сургалтаар бэлтгэж эрх олгодог. Эдгээр бэлтгэгдсэн мэргэжилтнүүд нь шүдний гажигийг оношлох, эмчилэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах чадвартай болж төгсдөг.
2020-07-24 17:25
Шүдний тулгуур эдийн эмч (Periodontist)
Зарим нүүр амны ерөнхий мэргэжлийн эмч өөрийн туршлагадаа үндэслэн буйл болон ясны эдийн зарим өвчнийг эмчилдэг боловч ерөнхийдөө олон улсын жишгээр бол энэ төрлийн нарийн мэргэжилтнүүдийг төгсөлтийн дараах 2-3 жилийн сургалтаар бэлтгэдэг.
2020-07-24 17:23
Шүдний сувгийн эмчилгээний эмч буюу Эндодонтын эмч
Энэ мэргэшлийн эмч нь шүдний доторх сувагт байрлах зөөлөн эдийг эмчилэх чиглэлээр ажилладаг. Олон улсын практикт баклаврын сургалт дүүргэсний дараа дахин 2 жил энэ чиглэлээр суралцаж байж эмчлэх эрхийн лиценз авдаг.
2020-07-24 17:21