Мэдээ / Үйл явдал

Монголын Эрүү Нүүрний Нөхөн Сэргээх болон Гоо сайхны Мэс Заслын Нийгэмлэгээс сургалт зохион байгуулах гэж байна

2021-09-13
Бусадтай хуваалцах