Авагддаг шүдэлбэр гэж юу вэ?

2022-01-24
Бусадтай хуваалцах