‘An impossible dream’ 1983 онд суулгасан импланттайгаа байгаа өвчтөн

2023-02-28
Бусадтай хуваалцах