• Имплант эмчилгээ
    Имплант суулгац-Түүний эрсдэл ба боломж
    Удаан хугацааны турш гүүрэлсэн шүдэлбэр нь шүдний эгнээний согогийг нөхөн сэргээх авагддаггүй шүдэлбэрийн цорын ганц арга мэт тооцогдож байсан үе бий.
    2021-02-20 19:08