АШУҮИС Нүүр Ам Судлалын Сургууль "Нүүр Ам Судлалын Цогц Менежмент" сургалт зохион байгуулна

2024-02-05
Бусадтай хуваалцах