• Эрүүл ахуйч
    Нүүр амны эрүүл ахуйч ажилд авна
    Компанийн нийт ажилтнуудын бизнесийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай мэдээллийн технологийн дэмжлэгийг үзүүлэх, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах
    2019-09-09 17:52