• Сувгийн эмчилгээ
    Шүдний сувгийн эмчилгээний эмч буюу эндодонтын эмч
    Энэ мэргэшлийн эмч нь шүдний доторх сувагт байрлах зөөлөн эдийг эмчилэх чиглэлээр ажилладаг. Олон улсын практикт баклаврын сургалт дүүргэсний дараа дахин 2 жил энэ чиглэлээр суралцаж байж эмчлэх эрхийн лиценз авдаг.
    2019-09-05 21:08