Судлаачид сүүний хэрэглээ нь эртний хүмүүст шүдний өнгөр тогтоож байсан нотлгоог олж илрүүллээ

2020-07-21
Бусадтай хуваалцах