Шүдний ёзоорын цоорол

Энэний өмнөх материалд өгүүлсэнчилэн нас ахихын хэрээр буйл шамрах бөгөөд үүний улмаас шүдний ёзоор ил гардаг. Шүдний ёзоор хэсгийг бүрдүүлэх эдийг шүдний тугалмай эд гэх бөгөөд энэ нь шүдний паалангаас илүү зөөлөн эд юм. Иймд шүдний тугалмай хэсэгт шүд цоорох өвчин маш амархан, илүү түргэн явцтайгаар үүсдэг.

Зөөлөн чанарын хоол хүнсний хэрэглээ болон амны эрүүл ахуйг муу сахих нь шүдний ёзоорын цоорлыг үүсгэх бөгөөд залуу хүнийхтэй харьцуулбал настнуудын шүдний цоорол нь илүү хурдтай, эрчимтэй явагдах тул саяхан л зүгээр мэт байсан шүд ганцан сарын дотор бүрэн хэмжээгээр цооролд өртөн сүйрэх боломжтой.

Иймд шүдний ёзоорын цоорол нь ахмад настнуудад тохиолддог бэрхшээлтэй өвчлөлүүдийн нэгд тооцогддог.

Бусад мэдээ

Шүдний ёзоорын цоорол
Энэний өмнөх материалд өгүүлсэнчилэн нас ахихын хэрээр буйл шамрах бөгөөд үүний улмаас шүдний ёзоор ил гардаг. Шүдний ёзоор хэсгийг бүрдүүлэх эдийг шүдний тугалмай эд гэх бөгөөд энэ нь шүдний паалангаас илүү зөөлөн эд юм. Иймд шүдний тугалмай хэсэгт шүд цоорох өвчин маш амархан, илүү түргэн явцтайгаар үүсдэг.
2020-07-21
Судлаачид сүүний хэрэглээ нь эртний хүмүүст шүдний өнгөр тогтоож байсан нотлгоог олж илрүүллээ
Олон улсын судлаачдын баг Европ болон дорнод Азийн орнуудад амтдарч байан эртний хүмүүсийн сүүний хэрэглээ нь шүдний өнгөр үүсэх шалтгаан болж байсныг нотлох нотолгоог олж илрүүллээ. Сүү нь хүрэл зэвсгийн үеэс өнөөг хүртэл хүмүүсийн шүдний өнгөр үүсгэх гол хүчин зүйл болж байгааг нотлох хангалттай нтолгоотой болсон байна.
2020-07-21