Хэрэв та бүх шүдээ авхуулчихсан буюу бүрэн шүдгүй бол ямар шинж тэмдэг үүсэх вэ?

2023-02-28
Бусадтай хуваалцах