Шүдний зөөлөн эд үхэжсэн үед илрэх шинж тэмдэгүүд

2020-07-22
Бусадтай хуваалцах