Шүдний цоорол хүндэрч зөөлөн эд үхэжсэн бол ямар эмчилгээ хийлгэх нь зүйтэй вэ?

2023-02-28
Бусадтай хуваалцах