Зарим шүдний төхөөрөмжийн үүсгэж буй цахилгаан соронзон орноос болгоомжил

2020-07-23
Бусадтай хуваалцах