Шүдний хөгжил: Сүүн шүднээс байнгын шүдэнд шилжих шилжилтийн үе

2020-07-21
Бусадтай хуваалцах