Онцлог үеүүд / Өсвөр насныхны эрүүл ахуй

Эхчүүдийн амны хөндийн бактерийн үзүүлэлтээр хүүхдүүдиийн шүд цооролд өртөх магадлалыг урьдчилан мэдэх боломжтой

2020-07-23
Бусадтай хуваалцах