TMD шинж тэмдэг: Эрүүний үеэр нужигнах чимээ гарах

Эрүүний үений үйл алдагдлын шинж тэмдэг хэдэн сараас жил хүртэл үргэлжилсэний дараа эсвэл гэмтэл болон артритын дараа эрүүний үеэр нужигнах чимээ дуулдана. Ингэж дуугарах нь эрүүний үенд ямар нэгэн үйл зүйн хямрал болсоныг илтгэх боловч энэхүү хямрал нь хоршихуйн алдагдалтай заавал хамаатай биш байж болно.


Ийм чимээ гарч эхлэх үед үений эмчилгээний уламжлалт аргууд үр дүнтэй байх бөгөөд эмчилгээний хэсэг хугацааны дараа чимээ багасна. Гэхдээ эмчилгээний дарааллын хувьд энгийн эсвэл иж бүрэн эмчилгээ хийх зэргээр харилцан адилгүй байна.


Дараах эмчилгээний аргуудыг хэрэглэнэ.
1.    Хоршихуйн чиг
2.    Хоршихуй тохируулагч
3.    Физик эмчилгээ
4.    Булчин суллах эмчилгээ
5.    Цахилгаан нейростимулятор (TENS)
6.    Эрүү чамархайн үенд мэс засал хийх
7.    Амны хөндийн нөхөн сэргээлт (бүрээс, зоомол, гүүрэлсэн шүдэлбэр зэргийг ашиглан хоршихуйг шинээр үүсгэх)
8.    Гажиг заслын эмчилгээ (Шүдийг шилжүүлэн шинэ хоршихуй үүсгэх)

Бусад мэдээ

Эрүүний үений эмгэгийн тухай ерөнхий ойлголт
Эрүүний үений эмгэг (TMD) нь зажлуурын тогтолцооны өвдөлт болон үйл ажиллагааны алдагдлаар илэрдэг бөгөөд ихэнх тохиолдолд хөнгөн, удаан явцтай байдаг байна. Хэдий тийм боловч зарим тохиолдолд хүндэрч эмчлэхэд бэрхшээлтэй болдог. Эрүүний үений анатоми бүтэц, үйл ажиллагаа болон түүний эмгэг өөрчлөлтийг судлахад "зажлуурын тогтолцоо" гэх цогц ойлголт чухал.
2020-07-25
TMD шинж тэмдэг: Эрүүний үеэр нужигнах чимээ гарах
Эрүүний үений үйл алдагдлын шинж тэмдэг хэдэн сараас жил хүртэл үргэлжилсэний дараа эсвэл гэмтэл болон артритын дараа эрүүний үеэр нужигнах чимээ дуулдана. Ингэж дуугарах нь эрүүний үенд ямар нэгэн үйл зүйн хямрал болсоныг илтгэх боловч энэхүү хямрал нь хоршихуйн алдагдалтай заавал хамаатай биш байж болно.
2020-07-25
TMD шинж тэмдэг: Толгой, хүзүү, мөр орчимоор өвдөх
Хоршихуйн алдагдалтай холбоотойгоор үүсэх булчингийн үйл ажиллагааны хямралын улмаас толгой, хүзүү, мөрлүү дамжсан байнгын зовиуртай өвдөлт үүсдэг. Энэ нь эрүү чамархайн үений үйл зүйн хямрал (temporomandibular dysfunction (TMD)-д хамаарагддаг шинж тэмдэг юм.
2020-07-25